TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije vodi registar dokumenata prostornog uređenja na području Zadarske županije.

Podaci na ovoj stranici ne mogu se smatrati službenim, te se koriste isključivo u informativne svrhe, za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost.

Dostupnost javnosti analognog oblika prostornog plana osigurava nositelj izrade prostornog plana (grad ili općina) u svojem sjedištu.

Lokacijsku informaciju u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Zadru za područje Grada Zadra, te Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji za ostale gradove i općine u Zadarskoj županiji.

 

Zadarska županija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Informacijski sustav prostornog uređenja

Geoportal NIPP-a

Geoportal DGU