PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA GRADOVA I OPĆINA

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije vodi registar dokumenata prostornog uređenja na području Zadarske županije.

Podaci na ovoj stranici ne mogu se smatrati službenim, te se koriste isključivo u informativne svrhe, za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost.

Dostupnost javnosti analognog oblika prostornog plana osigurava nositelj izrade prostornog plana (grad ili općina) u svojem sjedištu.

Lokacijsku informaciju u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Zadru za područje Grada Zadra, te Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji za ostale gradove i općine u Zadarskoj županiji.

 

Zadarska županija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Informacijski sustav prostornog uređenja

Geoportal NIPP-a

Geoportal DGU