• header 1
  • header 2
  • header 3
  • header 4
  • header 5

NOVOSTI

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Na 15. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije održanoj 5. prosinca 2023. godine, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 19/23).

12-12-2023

Održana komemoracija za Nives Kozulić

Održana komemoracija za Nives Kozulić

Dana 30. studenoga 2023. u Polivalentnoj dvorani Providurove palače u organizaciji Društva arhitekata Zadra održana je komemoracija za Nives Kozulić.

Na komemoraciji su se se od nje oprostili suradnici, obitelj i prijatelji. Komemoraciju je otvorio Petar Kozina, predsjednik Društva arhitekata Zadra, a govore su održali župan Božidar Longin, gradonačelnik Branko Dukić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije Stjepan Gverić, bivši rektor Sveučilišta u Zadru Damir Magaš, predsjednica udruge Europa Donna Tatjana Vukelić-Baturić, predsjednik Lions kluba Zadar Nikša Milić. Skup je govorom zatvorio akademik Nikola Bašić, a prikazani su i videozapisi u kojima su se od Nives Kozulić oprostili arhitekt Borislav Doklestić, profesiri na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu Feđa Vukić i Tihomir Jukić, profesorica Hildegard Auf Franić, arhitekt Andrija Rusan, profesor s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani Tadej Glažar i profesorica na Arhitektonskom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu Ognjenka Finci.

04-12-2023

Prva stručna konferencija Informacijskog sustava prostornoga uređenja

Prva stručna konferencija Informacijskog sustava prostornoga uređenja

Prva stručna konferencija Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) održana je od 6. do 8. studenog 2023. u Svetom Martinu na Muri. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu projekta sufinanciranog EU sredstvima "Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju". Predstavljene su novosti vezane uz zakonodavnu regulativu, prostorne planove nove generacije, način upravljanja prostornim podacima putem satelitskih snimki, važnost zelene infrastrukture, digitalizaciju građenja i općenito o ulozi ISPU-a u digitalnoj transformaciji Republike Hrvatske. Konferencija je okupila više od 500 sudionika među kojima su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

09-11-2023

Održan 13. susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje

Održan 13. susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije je bio domaćin 13. susreta zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija održanog 26. i 27. listopada u Zadru. 

Na susretu su sudjelovali predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Istarske, Primorsko-goranske. Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Uprave za razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju te Zavoda za prostorni razvoj.

Održana su predavanja vezana za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnik o prostornim planovima, Državni plan prostornog razvoja, ulogu županijskih zavoda u ePlanovima i eEditoru, izradi Krajobrazne osnove RH te najava Apolitike. Susret je uključivao i terenski obilazak Cerovačkih špilja i Maškovića hana te vođeni obilazak zadarskog poluotoka.


30-10-2023

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Župan Zadarske županije donio je rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda

15-09-2023

Objavljen natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Upravno vijeće Zavoda raspisalo je javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda

12-07-2023

Stručni seminar „Ususret novoj generaciji prostornih planova: moduli ePlanovi i ePlanovi Editor“

Dana 13. lipnja 2023. u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je stručni seminar „Ususret novoj generaciji prostornih planova: moduli ePlanovi i ePlanovi Editor“, na kojoj su sudjelovala tri predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije. 

Na stručnom seminaru predstavljene su funkcionalnosti modula ePlanovi i ePlanovi Editor, kao uvod u planirane daljnje radionice koje će uključivati rad u navedenim aplikacijama na računalima. Ciljana grupa sudionika stručnog seminara bili su djelatnici zavoda koji rade na poslovima izrade prostornih planova i/ili na bilo koji drugi način sudjeluju u postupku njihove izrade i donošenja, sa naglaskom na ulogu Zavoda kao medija za izrađivače i jedinice lokalnih samouprava kao naručitelje prilikom izrade nove generacije prostornih planova.

16-06-2023

Stručni skup „Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva“

Dana 13. lipnja 2023. u Zagrebu je u organizaciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan stručni skup pod nazivom „Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva“. Na skupu su se okupili stručnjaci iz područja prostornog planiranja i gradnje elektroničkih komunikacija i tema vezanih za elektroničke komunikacije. Govornici su razgovarali o prostorno-planskim i regulatornim preprekama te primjeni različitih pristupa, alata i tehnologija u svrhu stvaranja preduvjeta za digitalnu tranziciju i gospodarsku konkurentnost RH.

16-06-2023

In Memoriam Nives Kozulić

In Memoriam Nives Kozulić

Preminula je Nives Kozulić, d.i.a., dugogodišnja ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.
Tijekom razdoblja na čelu Zavoda, od njegova osnutka 1994. godine pa sve do 2015. godine, postavila je čvrste temelje ovoj instituciji, a kroz cijeli radni vijek bila je ustrajna u kontinuiranoj bitci za očuvanje i unaprijeđenje našeg prostora kao najvrjednijeg hrvatskog blaga. 

Karizmatičnost, dosljednost i upornost u obrani svojih stavova te energičnost kojom je pristupala svim zadacima i problemima, pogotovo u zaštiti javnog interesa, zauvijek će ostati zapamćeni.

Nives Kozulić rođena je 03. prosinca 1949. godine u Zadru. Nakon završene Gimnazije u Zadru, završila je Arhitektonsko-urbanistički fakultet u Sarajevu. Radnu karijeru započela je 1975. godine u Projektom birou GP Zadar, a nastavila u Zavodu za urbanizam Zadar i kasnije u Zavodu za prostorno planiranje Zadarske županije. U svojoj bogatoj karijeri sudjelovala je u izradi brojnih dokumenata prostornog uređenja, bila je članica raznih povjerenstava od lokalne do državne razine, sudjelovala je u organizaciji stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, držala brojna izlaganja s temom prostornog planiranja i očuvanja prostora. Nakon umirovljenja imenovana je u Savjet za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Uz bogatu profesionalnu karijeru, veliki dio sebe ulagala je u humanitarni rad te je bila članica brojnih humanitarnih udruga i sudjelovala u organizaciji različitih humanitarnih akcija.

14-06-2023

Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

U  „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 6 od dana 19. travnja 2023. godine objavljen je Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.

24-04-2023

Donesena Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske županije

Donesena Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zadarske županije

Županijska skupština Zadarske županije na 12. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.

06-04-2023

Pripremni radovi za Prostorni plan Parka prirode Velebit

Pripremni radovi za Prostorni plan Parka prirode Velebit

U Gospiću, 06. lipnja 2022., u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, održana je prezentacija stručno-analitičkih poslova izrađenih u sklopu pripremnih radova za Prostorni plan Parka prirode Velebit. Izrađivači stručno-analitičkih poslova su, uz vanjske suradnike, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije. Rezultati radova predstavljeni su predstavnicima Ličko-senjske županije, Parka prirode Velebit i Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

08-06-2022

Posjet studenata Bochumskog sveučilišta

Posjet studenata Bochumskog sveučilišta

U ponedjeljak 6. lipnja 2022. u prostorijama Zavoda primljeni su profesor Alfred Mischke i studenti sa Bochumskog sveučilišta primijenjenih znanosti, Njemačka, u sklopu terenskog izleta iz studija Geodezije i geoinformatike. Kroz prezentacije o ISPU sustavu i WebGIS-u Zadarske županije, gosti Zavoda upoznali su sa načinom na koji se u Zavodu vodi računa o prostornim informacijama. 

07-06-2022

Županijski dani 2022.

Županijski dani 2022.

U sklopu Županijskih dana 26. travnja 2022. u Zavodu za prostorno uređenje održano je predavanje o ulozi Zavoda u razvoju Informacijskog sustava prostornoga uređenja RH i Geografskog informacijskog sustava Zadarske županije. Predavanje su održali Andrea Vukasović-Lončar, savjetnica za GIS i dokumentaciju prostora te ravnatelj Zavoda Stjepan Gverić koji su objasnili na koje načine se u Zavodu vodi računa o prostornim podacima Zadarske županije. Od svih modula ISPU sustava u Zavodu se najviše koristi eKatalog i Registar brownfield područja, dok se WebGIS upotrebljava interno pri izradi prostornih planova, u čemu se pokazao vrlo koristan.

Korisnost ovih geoinformacijskih sustava je višestruka za građane i javnu upravu: umrežavanjem prostornih podataka, na jednom mjestu, omogućuje se jednostavniji pristup prostornim podacima te se podiže svijest građana i dobiva jasnija slika o postojanju i važnosti korištenja javno dostupnih prostornih podataka.


27-04-2022

Planiranje koridora željezničke infrastrukture u prostornim planovima na području pet županija

Planiranje koridora željezničke infrastrukture u prostornim planovima na području pet županija

U šibenskom Adriatic Business Centru – ABC Šibenik, Javnoj ustanovi Razvojne agencije Šibensko-kninske županije održan je, u četvrtak 17. ožujka 2022. godine, sastanak na temu planiranja mreže pruga velikih učinkovitosti u prostornim planovima na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

23-03-2022

OBAVIJEST: Protokol za rad Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije i točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ravnatelj Zavoda donosi V. PROTOKOL O ORGANIZACIJI RADA U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

15-11-2021

Održan 11. susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje

Održan 11. susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje

JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije bio je domaćin 11. susreta jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje. Na tradicionalnom susretu, čija je svrha jačanje suradnje u promišljanjima i stručnim pitanjima specifičnim za obalni prostor, prisustvovali su ravnatelji i djelatnici zavoda za prostorno uređenje jadranskih županija, kao i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske te Primorsko-goranske županije. Stručni dio susreta održan je u konferencijskoj dvorani Hotela Bonavia u Rijeci, 30. rujna 2021. godine. Predstavljeni projekti Razvoj održivog turizma u Primorsko-goranskoj županiji - Metodološki okvir procjene prihvatnog kapaciteta prostora i Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora poslužili su kao teme za širu raspravu.

04-10-2021

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja

Općinsko vijeće Općine Škabrnja donijelo je 12. ožujka 2021. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja čiji je izrađivač Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije. Izmjene i dopune su objavljene u Službenom glasniku Općine Škabrnja br. 2/21.

23-03-2021

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

Ministarstvo na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijesti i informacije o javnim raspravama u procesu donošenja prostornih planova lokalne razine. Za vrijeme trajanja javne rasprave građani se mogu uključiti u proces prostornog planiranja davanjem svojih primjedbi i prijedloga na prijedlog prostornog plana. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće.

09-12-2019

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

U "Narodnim novinama", broj 110/19. od 15. studenoga 2019. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, a stupa na snagu 23. studenoga 2019. godine, osim članka 14. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

01-12-2019

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije sudjelovali na Danima IPP-a 2019. u Splitu

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije sudjelovali na Danima IPP-a 2019. u Splitu

Od 13.-14. studenog 2019. godine u Splitu održana je konferencija Dani Infrastruktura prostornih podataka na kojima su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

Konferencija se održala u organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta u obliku dvodnevnog događaja namijenjenog subjektima NIPP-a i lokalnim promotorima na temu 11. NIPP i INSPIRE dana. Sudionicima su predstavljeni novi web portal GeoHrvatska, redizajn ISPU-a i drugo. Središnji dio konferencije bio je okrugli stol pod nazivom „Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke".

18-11-2019

Objavljen natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Objavljen natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Upravno vijeće Zavoda raspisalo je javni natječaj za izbor ravnatelja Zavoda

05-07-2019

GREEN TALKS: „Održiva gradnja & nZEB“

GREEN TALKS: „Održiva gradnja & nZEB“

Pozivamo vas da se pridružite programu GREEN TALKS: "Održiva gradnja & nZEB", koji se održava 6. lipnja 2019. u Zadru, od 11.00 do 15.00 sati, na lokaciji Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar.

28-05-2019

Plan nabave i registar uogovora Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Plan nabave i registar uogovora Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/2017.), planovi nabave i registar ugovora Zavoda se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i može im se pristupiti na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

20-12-2018

SUSRET JADRANSKIH ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

SUSRET JADRANSKIH ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je Susret jadranskih zavoda za prostorno uređenje od 14. do 16. studenoga 2018. godine. Susretu su prisustvovali zaposlenici jadranskih zavoda, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U sklopu susreta održana je konferencija , s temom implementacije smjernica za valorizaciju, zaštitu i uređenje lokaliteta svjetske baštine, odnosno općenito kulturnih dobara, u odredbe prostornih planova.

28-11-2018

Specijalistički studij: Prostorno uređenje – Ciklus STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

Specijalistički studij: Prostorno uređenje – Ciklus STRATEŠKO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis I. generacije na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje

23-11-2018

EU projekt SUPREME

EU projekt SUPREME

U sklopu EU projekta SUPREME, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, u Dubrovniku je 17. svibnja 2018. godine održana radionica sa zavodima za prostorno uređenje jadranskih županija na kojoj su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

29-05-2018

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26.travnja 2018. godine, donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja (Narodne novine, broj 39/2018.) 
Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

03-05-2018

Informacija o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

Informacija o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

Općinsko vijeće Općine Bibinje je na sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje. Izrađivač prostornog plana je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije. Odluka o donošenju objavljena je u "Službenom glasniku Općine Bibinje", br. 1/18.

21-02-2018

Održana uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“

Održana uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“

U petak 16. veljače 2018. godine u Kneževoj palači održana je uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“. Predstavljen je temeljni strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na području Zadra i Zadarske županije, a koji će definirati buduće intervencije u prometu i prometnu infrastrukturu navedenog područja. Masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacije omogućit će planiranje učinkovitog i održivog prometnog sustava u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

Na predstavljanju su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije Stjepan Gverić, Enea Bajlo, Lana Stipičić, Ana Đinđić i Marko Bušljeta.

19-02-2018

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

Općina Bibinje, kao nositelj izrade, objavila je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.
Informacija je objavljena na web stranici Općine Bibinje.
Javni uvid trajat će 8 dana i to od 30. kolovoza do 6. rujna 2017. godine, a javno izlaganje održat će se 6. rujna 2017. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

24-08-2017

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje

Općina Bibinje, kao nositelj izrade, objavila je javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Informacija je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje trajat će 8 dana i to od 15. do 22. ožujka 2017. godine, a javno izlaganje o prijedlogu PPU Općine Bibinje održat će se 21. ožujka 2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bibinje, Trg Tome Bulića 2, Bibinje.

07-03-2017

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik

Općina Poličnik, kao nositelj izrade, objavila je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik. Izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Informacija je objavljena u Zadarskom listu od 10. prosinca 2016. te na web stranicama Općine Poličnik i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik trajat će od 19. do 27. prosinca 2016. godine, a javno izlaganje održat će se 20. prosinca 2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Poličnik, na adresi Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik.

16-12-2016

Održan godišnji sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje

Održan godišnji sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje

U Zagrebu je 6. prosinca 2016. održan godišnji sastanak ravnatelja zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba na kojem je sudjelovao i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije Stjepan Gverić.

09-12-2016

Objavljen natječaj za prijem savjetnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije objavio je natječaj u Zadarskom listu.

14-11-2016

Objavljen natječaj za prijem savjetnika za GIS i dokumentaciju prostora - zamjena za porodiljni dopust

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije objavio je natječaj u Zadarskom listu.

27-09-2016

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad

Općina Novigrad, kao nositelj izrade, objavila je javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Informacija je objavljena na web stranicama Općine Novigrad te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad trajat će od 2.8.2016. do 26.08.2016. svaki radni dan od 09 - 14 sati u općinskoj vijećnici u Novigradu, a javno izlaganje o prijedlogu PPU Općine Novigrad održat će se 18. kolovoza 2016. u 11:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad.

21-07-2016

Objavljen natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije prijavio je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje potrebu za polaznikom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Natječaj vrijedi od 11. do 18. srpnja 2016. godine.

14-07-2016

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Vrsi

Općina Vrsi, kao nositelj izrade, objavila je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Vrsi. Izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije.

Informacija je objavljena na web stranicama Općine Vrsi te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Javni uvid u prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vrsi, trajat će od 12. do 27. srpnja 2016. godine, a javno izlaganje održat će se 14. srpnja 2016. godine u 12:00 sati u vijećnici Općine Vrsi, na adresi Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi.

11-07-2016

Održan stručni skup STRATEGIJE URBANE REGENERACIJE

Održan stručni skup STRATEGIJE URBANE REGENERACIJE

U Zagrebu je 9. i 10. lipnja 2016. održan stručni skup STRATEGIJE URBANE REGENERACIJE na kojem se tema urbane regeneracije sagledala uz prezentacije domaćih i inozemnih stručnjaka te predstavnika jedinica lokalne samouprave. Program skupa sastojao se od pet tematskih jedinica: europske dobre prakse, promišljanja urbane regeneracije, urbana preobrazba, sanacija nezakonite gradnje, društveni i ekonomski aspekti.

Na stručnom skupu su sudjelovali ravnatelj i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije: Stjepan Gverić, Dubravka Krpina Car, Enea Bajlo, Lana Stipičić i Dolores Barić. Dubravka Krpina Car je prezentirala stručni rad "Urbana regeneracija na primjerima napuštenih vojnih prostora Grada Zadra" (koautorica Nevena Rosan), a koji je objavljen i u zborniku radova.

21-06-2016

Održana Konferencija o prostornom planiranju „Smart Solutions for Smart Communities“

Održana Konferencija o prostornom planiranju „Smart Solutions for Smart Communities“

U Opatiji je 2. i 3. lipnja 2016. održana konferencija o prostornom planiranju s nizom prezentacija o tehnološkim i informatičkim rješenjima u području planiranja i uređivanja prostora te panel raspravama o problemima na koje nailaze županijski zavodi za prostorno uređenje u svom radu. Ovo je jedna od rijetkih konferencija u regiji koja je bila fokusirana na raspravama o prostornom planiranju te onome što prostorno planiranje donosi u budućnosti.

Na konferenciji su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije Doris Mikuličić i Luciano Krstić.

16-06-2016

Otvorena izložba MAKETE MOGA KVARTA/MJESTA

Otvorena izložba MAKETE MOGA KVARTA/MJESTA

Djelatnica Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije Dubravka Krpina Car, dipl. ing arh. sudjelovala je u izložbi MAKETE MOGA KVARTA/MJESTA kao članica žirija za odabir najboljih maketa povijesnog razvoja Zadra. Makete su izrađivali polaznici vrtića i učenici osnovnih i srednjih škola Zadarske županije u sklopu organizacije Odjela Muzeja grada Zadra i Pedagoške službe Narodnog muzeja Zadar.

Izložba MAKETE MOGA KVARTA/MJESTA otvorena je u petak 1. travnja 2016. u odjelu Muzeja grada Zadra.

11-05-2016

Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova – prijave u tijeku

Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova – prijave u tijeku

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević donio je Naputak u postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Prioritet u dodjeli sredstava imati će prostorni planovi uređenja grada odnosno općine, prilikom čega će se u obzir uzimati nekoliko kriterija. Dodijeljena sredstva moraju se iskoristiti isključivo za predmetnu namjenu a Ministarstvu će biti potrebno dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih – s izdanim računima i uplatnicama po računima.

11-05-2016

Wings for life

Wings for life

U nedjelju 8. svibnja 2016. u Zadru održana je globalna humanitarna utrka Wings for life – World run. Zadar je po treći put bio domaćin utrke koja je istovremeno startala na 34 lokacije diljem svijeta. Sa starta u Zadru je krenulo 7.000 natjecatelja iz 203 zemlje diljem svijeta, s ciljem potpore financiranja najsuvremenijih istraživanja liječenja ozljeda leđne moždine.

Na utrci su sudjelovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije Dolores Barić, Lana Stipičić, Marko Bušljeta i Igor Ramov.

11-05-2016

Održan sastanak razvojnih skupina za izradu Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. god.

Održan sastanak razvojnih skupina za izradu Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. god.

Europska komsija odobrila je financiranje 14 novih istraživačkih projekata kako bi se oblikovali novi resursi, odnosno učinkovitija ekonomija u Europi. Projekti uključuju suradnju oko 140 partnera iz istraživačkih organizacija i privatnih tvrtki, koji će se uhvatiti u koštac sa izazovima recikliranja otpadnih materijala iz proizvodnog sektora te poljoprivrede kako bi se poboljšala zaštita okoliša i uštedio novac.

Na sastanku su se formirale mjere za postizanje definiranih prioriteta i strateških ciljeva za Županijsku razvojnu strategiju i za Strategiju razvoja urbanog područja Grada Zadra do 2020. godine.

11-05-2016

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Zastupnici Hrvatskog sabora dana 29.04.2016. raspravljali su o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Nacrt je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja a Vlada Republike Hrvatske prihvatila na 14. sjednici održanoj 14.04.2016. godine.

Izmjene Zakona donose se između ostaloga radi potpunog usklađenja trenutno važećeg Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13) s Direktivom 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257/135, 28.08.2014.).

11-05-2016

Knjiga i izložba PROSTORI SU-DJELOVANJA: 20 GODINA PLANIRANJA ZADARSKE ŽUPANIJE dobitnik nagrade „NEVEN ŠEGVIĆ“

Knjiga i izložba PROSTORI SU-DJELOVANJA: 20 GODINA PLANIRANJA ZADARSKE ŽUPANIJE dobitnik nagrade „NEVEN ŠEGVIĆ“

Na godišnjoj izložbi ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2015. godini knjizi i izložbi PROSTORI SU-DJELOVANJA: 20 GODINA PLANIRANJA ZADARSKE ŽUPANIJE, grupi autora Maroju Mrduljašu, Antunu Sevšeku i Damiru Gamulinu dodijeljena je nagrada „Neven Šegvić“ za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture za 2015. godinu.

Autori su putem izložbe u pravilu posve nepristupačnu, strukovno i zakonodavno kodiranu materiju, uspjeli učiniti istinski dostupnom i vidljivom. Njihova suradnja sa Zavodom za prostorno uređenje Zadarske županije iznjedrila je potom knjigu koja u jednom drugom mediju komunicira kao i sama izložba. Autori su u konačnici ukazali na mogućnosti novih načina prezentacije i interpretacije prostora i učinili pristupačnom bazu znanja o prostoru Zadarske županije, razotkrivajući kvalitete, probleme i potencijale toga prostora, što pak predstavlja osnovno polazište za njegovo razumijevanje, očuvanje i razvijanje.

Cijeli projekt započet je izložbom postavljenom prvi put 2013., a zaključen je izdavanjem knjige 2015. godine.

11-05-2016

Zadarska županija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Informacijski sustav prostornog uređenja

Geoportal NIPP-a

Geoportal DGU